mapa strony   |   kontakt   |

Udostępnianie informacji niezamieszczonej w BIP

 Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 12 181
Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 19.04.2013
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl