Udostępnianie informacji niezamieszczonej w BIP

 Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 01. 112. 1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 12 182
Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 19.04.2013
 
wydruk z dnia: 20.07.2024 // zuo.nazwa.pl/bip/